Aanleren zoeken/speuren   
Stageplaatsen  
Werkhonden africhting  
Honden geleiders  
   -wet en regelgeving  
Hond-kind, kind-hond relatie  
  -instellingen en particulieren  
Communicatie  
 
-verbaal
 
  -non verbaal  
Dierverzorging  
  -massage  
  -trimmen  
Persoonlijke begeleiding  
  -training/africhting  
  -aanschaf hond  
  -opvoeding/huisvesting